Menu

Treść Strony: Wszystkie aktualności

Wszystkie aktualności

Stronicowanie

 • Półkolonie Termy Mszczonów 2021

  2021.06.09

  Czas wakacji tuż, tuż…  Ostatni rok nie należał do łatwych, a tym bardziej do normalnych. Wychodząc naprzeciw potrzebom Waszym i Waszych dzieci Mszczonowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe pragnie zaprosić dzieciaki w wieku 7 – 15 lat na nasze „Fit&Fun czyli lato w mieście na sportowo 2021”.  Jesteśmy stowarzyszeniem, którego głównym celem jest organizowanie pomocy oraz ratowanie osób, które uległy wypadkowi lub narażone są na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia w wodzie. Nasza działalność jest bardzo szeroka i obejmuje także wspieranie oraz upowszechnianie kultury fizycznej, edukacji, oświaty i wychowania oraz wypoczynku dzieci i młodzieży.   

 • Ślubowanie klasy I rok szkolny 2020/2021

  Ślubowanie klasy I rok szkolny 2020/2021

  2021.02.05

         W piątek, 29 stycznia, uczniowie klasy pierwszej złożyli uroczyste ślubowanie i zostali pasowani na uczniów naszej szkoły. Do uroczystości dzieci przygotowywały się od początku roku szkolnego pod kierunkiem p. Jolanty Zdulskiej i p. Natalii Czarneckiej. Niestety w związku z panującą pandemią mogło się ono odbyć dopiero teraz. W związku z obowiązującymi obostrzeniami w uroczystości nie brali udziału Rodzice ani społeczność szkolna.   

       

 • Projekt "Let's share and learn in spite of Pandemics"

  2021.01.20

  W roku szkolnym 2020/2021, Nasza szkoła wspólnie ze szkołami z Rumunii, Turcji, Chorwacji oraz Polski przystąpiła do projektu na platformie eTwinning, który nazywa się "Let's share and learn in spite of Pandemics".

  Celem projektu jest udostępnianie przez nauczycieli języka angielskiego informacji na temat edukacji online podczas pandemii i angażowanie uczniów w poznawanie różnych kultur poprzez spotkania online lub e- listy. 

 • Zakończyłeś spis rolny? Zapytaj o to innych

  Zakończyłeś spis rolny? Zapytaj o to innych

  2020.11.21

  Do końca Powszechnego Spisu Rolnego zostało już niewiele czasu, a wciąż część rolników nie wywiązała się z obowiązku spisowego. Dla polskiego rolnictwa znaczenie ma KAŻDY wypełniony formularz spisowy, dlatego warto o tym przypominać w gronie swoich sąsiadów i znajomych.

  Wielu z Państwa już spisało swoje gospodarstwo rolne pokazując, że zależy Wam na wypełnieniu obowiązku spisowego, że jesteście świadomi wagi tego przedsięwzięcia, wreszcie, że ważny jest dla Was wizerunek waszej gminy na tle pozostałych biorących udział w spisie.

   

 • Spisz się sam i pomóż swojej gminie wygrać w konkursie Prezesa GUS

  Spisz się sam i pomóż swojej gminie wygrać w konkursie Prezesa GUS

  2020.11.21

  Główny Urząd Statystyczny zaprasza rolników do wsparcia swoich lokalnych społeczności w konkursie na gminę o najwyższym odsetku spisanych gospodarstw rolnych w kanale SAMOSPISU INTERNETOWEGO.

  Uczestnikami konkursu są gminy, na terenie których użytkownicy gospodarstw rolnych dokonują SAMOSPISU INTERNETOWEGO w okresie od 1 września do 30 listopada 2020 r. Zwycięzcami w każdym województwie będą gminy, w których spisze się przez Internet najwięcej osób oraz ich udział w ogólnej grupie uczestników Powszechnego Spisu Rolnego będzie największy.

  Na zwycięskie gminy czekają wartościowe nagrody m.in.: zestawy komputerowe, komputery all-in-one, tablety.

  Szczegóły konkursu: https://spisrolny.gov.pl/cyfrowa-gmina-psr-2020

  Samospis internetowy: https://spisrolny.gov.pl/aktualnosci/logowanie-do-aplikacji-formularzowej-psr-2020

 • OGÓLNOPOLSKI PROJEKT EDUKACYJNY „Z KULTURĄ MI DO TWARZY”

  OGÓLNOPOLSKI PROJEKT EDUKACYJNY „Z KULTURĄ MI DO TWARZY”

  2020.11.16

  Nasza szkoła w roku szkolnym 2020/2021 bierze udział w Ogólnopolskim projekcie edukacyjnym „Z kulturą mi do twarzy”.

         Celem projektu jest wprowadzenie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele)., wzmacniane poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej. Formułowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla innych osób. Ukierunkowanie ucznia ku wartościom.

       

 • REKRUTACJA UCZNIÓW I NAUCZYCIELI W RAMACH PROJEKTU „MAZOWIECKI PROGRAM PRZYGOTOWANIA SZKÓŁ, NAUCZYCIELI I UCZNIÓW DO NAUCZANIA ZDALNEGO”

  2020.11.06

  Miło nam poinformować, iż Szkoła Podstawowa w Piekarach zakwalifikowała się do programu „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


  W ramach tej inicjatywy przewidziane zostały szkolenia dla 4 nauczycieli
  i 10 uczniów. Bezpłatne szkolenia dla nauczycieli, w wymiarze 30 h,
  obejmowały będą m.in. tematykę z zakresu technicznej obsługi Platformy
  Microsoft Office 365 oraz wykorzystania technologii
  informacyjno-komunikacyjnych w pracy nauczyciela przedmiotowego,
  natomiast dla uczniów przewidziano 5 h bezpłatnych szkoleń w zakresie
  praktycznego wykorzystania Platformy Office 365.
  Szczegóły realizowanego projektu i zasady rekrutacji znajdują się w
  regulaminie, który umieszczamy w poniższym załączniku.
  Dodatkowo nasza szkoła zostanie doposażona w sprzęt (komputery
  stacjonarne, tablety i laptopy).

   

 • „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego”

  „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego”

  2020.11.05

  Gmina Mszczonów w partnerstwie z Samorządem Województwa Mazowieckiego realizuje projekt

  pn „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” w ramach X Osi priorytetowej „Edukacja dla rozwoju regionu” , Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna”, którego celem jest podniesienie jakości nauczania w min. 200 szkołach z terenu Województwa Mazowieckiego poprzez zakup sprzętu i oprogramowania oraz przeprowadzenie szkoleń mających na celu przygotowanie szkół, nauczycieli i uczniów do nauki zdalnej.

   

 • Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Z kulturą mi do twarzy”

  2020.10.22

  Nasza szkoła bierze udział w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym „Z kulturą mi do twarzy”. Głównym celem projektu jest promowanie kultury wśród dzieci i młodzieży. Jest on zgodny z Podstawą Programową i piątym kierunkiem polityki oświatowej na rok 2020/2012- wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych.

   

  Zapraszamy wszystkich uczniów naszej szkoły do realizacji zadań, o których będziemy informować na bieżąco.

   

  Koordynatorem projektu w szkole jest pani Magdalena Jankowska i pani Dorota Zaniewska.

 • Wesprzyj naszą gminę/nasze miasto* i spisz gospodarstwo rolne!

  2020.10.01

  Rolnicy z naszej gminy/naszego miasta*, liczymy na Was! Jeśli wszyscy weźmiecie udział w Powszechnym Spisie Rolnym, to mamy ogromną szansę na atrakcyjne nagrody dla naszych przedszkoli i szkół!

  Drodzy Rolnicy,

  Wasz udział w Powszechnym Spisie Rolnym 2020 jest bardzo ważny dla naszej gminy/naszego miasta.* Dzięki temu będziemy wiedzieć, ilu Was jest, jaka jest Wasza sytuacja i jak możemy Was wspierać. Dlatego bardzo liczymy, że wszyscy możliwie szybko spiszecie swoje gospodarstwa rolne przez samospis internetowy.

   

Stronicowanie

Stopka

Odnośniki

STOPKA_TRESC

Szkoła Podstawowa
w Piekarach

ul. Piekarska 47
96-323 Osuchów

tel: 46 857 49 27
e-mail: sppiekary@wp.pl

6FdZLyn6HbtpxHxCrNXvAAAAAElFTkSuQmCC

Licencja treści

Licencja: CC BY 3.0

Deklaracja Dostępności

Wykonawca