Menu

Treść Strony: Biblioteka

O bibliotece słów kilka...

Biblioteka jest ważnym miejscem w naszej szkole. Zaprasza dzieci przedszkolne, uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły oraz rodziców. W jej zbiorach każdy z użytkowników znajdzie książki popularnonaukowe, słowniki, encyklopedie, albumy, literaturę piękną, lektury a także czasopisma, filmy, programy multimedialne. Nasza biblioteka umożliwia:

  • uczniom - realizację potrzeb i rozwijanie zainteresowań,
  • nauczycielom - doskonalenie warsztatu pracy oraz pomoc w realizacji zadań edukacyjnych,
  • rodzicom - poszerzenie wiedzy pedagogicznej.

Cele te realizujemy przez udostępnianie zbiorów, udzielanie porad czytelnikom, organizowanie imprez czytelniczych, takich jak: spotkania z ciekawą książką, konkursy i festiwale czytelnicze, wystawy, pasowanie na czytelnika, wycieczki do innych bibliotek, udział w spotkaniach autorskich. 

Wszystkich obecnych i przyszłych czytelników w roku szkolnym 2021/2022 zapraszamy w: 

  • PONIEDZIAŁEK: 11:40-13:30;
  • WTOREK: 9:00-9:40; 11:00-13:30;
  • ŚRODĘ: 7:50-8:45;
  • CZWARTEK: 7:50-8:45; 10:00-10:30; 11:00-11:50;
  • PIĄTEK: 10:40-12:30.

Nauczyciel bibliotekarz: Elżbieta Popławska