Menu

Treść Strony: Biblioteka

O bibliotece słów kilka...

Biblioteka jest ważnym miejscem w naszej szkole. Zaprasza dzieci przedszkolne, uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły oraz rodziców. W jej zbiorach każdy z użytkowników znajdzie książki popularnonaukowe, słowniki, encyklopedie, albumy, literaturę piękną, lektury a także czasopisma, filmy, programy multimedialne. Nasza biblioteka umożliwia:

  • uczniom - realizację potrzeb i rozwijanie zainteresowań,
  • nauczycielom - doskonalenie warsztatu pracy oraz pomoc w realizacji zadań edukacyjnych,
  • rodzicom - poszerzenie wiedzy pedagogicznej.

Cele te realizujemy przez udostępnianie zbiorów, udzielanie porad czytelnikom, organizowanie imprez czytelniczych, takich jak: spotkania z ciekawą książką, konkursy i festiwale czytelnicze, wystawy, pasowanie na czytelnika, wycieczki do innych bibliotek, udział w spotkaniach autorskich. 

Wszystkich obecnych i przyszłych czytelników w roku szkolnym 2022/2023 zapraszamy w:

  • WTOREK: 10:00-10:35; 11:00 - 13:30;
  • ŚRODĘ: 10:00- 12:30;
  • CZWARTEK:  9:50-10:50; 
  • PIĄTEK: 11:00-13:30.

Nauczyciel bibliotekarz: Elżbieta Popławska