Treść Strony: Samorząd uczniowski

RADA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Skład Rady Samorządu Uczniowskiego:

  • Zuzanna Woźniak - przewodnicząca

Z ramienia Rady Pedagogicznej SU opiekują się: p. Monika Solarska - Głębocka, p. Radosław Wiśniewski