Treść Strony: Samorząd uczniowski

RADA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Skład Rady Samorządu Uczniowskiego:

  •  przewodnicząca/y - 
  • zastępca przewodniczącej/ego - 
  • zastępca przewodniczącej/ego - 

Z ramienia Rady Pedagogicznej SU opiekują się: p. Monika Solarska - Głębocka, p. Radosław Wiśniewski