Treść Strony: Samorząd uczniowski

RADA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Skład Rady Samorządu Uczniowskiego:

  • Maja Borowiec - przewodnicząca
  • Piotr Pieniążek - zastępca przewodniczącej
  • Monika Malik -  zastępca przewodniczącej

Z ramienia Rady Pedagogicznej SU opiekują się: p. Monika Solarska - Głębocka, p. Radosław Wiśniewski