Treść Strony: Egzamin ósmoklasisty

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

Egzamin ósmoklasisty po raz pierwszy został przeprowadzony w roku szkolnym 2018/2019. Jest egzaminem obowiązkowym, to znaczy, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie został określony minimalny wynik, co oznacza, że nie można go nie zdać.

Egzamin ósmoklasisty obejmuje wiadomości i umiejętności, określone w podstawie programowej dla ośmioletniej szkoły podstawowej, w odniesieniu do wybranych przedmiotów nauczanych w klasach I-VIII. W okresie przejściowym, tj. w latach 2019 -2021 każdy ósmoklasista przystąpi do pisemnego egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych:

  1. języka polskiego,
  2. matematyki,
  3. języka obcego nowożytnego nauczanego w szkole.

Od 2022 roku egzamin będzie obejmował 4 przedmioty. Oprócz języka polskiego, matematyki i języka obcego uczniowie będą zdawać również egzamin z wybranego przedmiotu (do wyboru: biologia, chemia, fizyka, geografia, historia).

Egzamin odbędzie się w kwietniu przez 3 kolejne dni:

  1. pierwszego dnia - egzamin z języka polskiego (120 minut), 
  2. drugiego dnia - egzamin z matematyki (100 minut),
  3. trzeciego dnia - egzamin z języka obcego, a od 2022 roku również z wybranego przedmiotu (każdy po 90 minut).

W arkuszu egzaminacyjnym z każdego przedmiotu znajdą się zarówno pytania zamknięte (uczeń wybiera jedną odpowiedź z kilku podanych), jak i otwarte - wymagające od ucznia samodzielnego sformułowania odpowiedzi.

Przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami można znaleźć w informatorach o egzaminie i przykładowych arkuszach, dostępnych na stronie https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/.

Harmonogram egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2023/2024

Egzamin ósmoklasisty potrwa od 14 do 16 maja 2024 r.:

  • wtorek, 14 maja  - język polski,
  • środa, 15 maja -  matematyka,
  • czwartek, 16 maja - język angielski.

 

Wyniki egzaminu zostaną ogłoszone do 2 lipca. Szkoły otrzymają wtedy również zaświadczenia.