Menu

Treść Strony: Egzamin ósmoklasisty

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

Egzamin ósmoklasisty po raz pierwszy zostanie przeprowadzony w roku szkolnym 2018/2019. Jest egzaminem obowiązkowym,to znaczy, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie został określony minimalny wynik, co oznacza, że nie można go nie zdać.

Egzamin ósmoklasisty obejmuje wiadomości i umiejętności, określone w podstawie programowej dla ośmioletniej szkoły podstawowej, w odniesieniu do wybranych przedmiotów nauczanych w klasach I-VIII. W okresie przejściowym, tj. w latach 2019 -2021 każdy ósmoklasista przystąpi do pisemnego egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych: 

a/ języka polskiego,

b/ matematyki,

c/ języka obcego nowożytnego nauczanego w szkole.

Od 2022 roku egzamin będzie obejmował 4 przedmioty. Oprócz języka polskiego, matematyki i języka obcego uczniowie będą zdawać również egzanmin z wybranego przedmiotu ( do wyboru: biologia, chemia, fizyka, geografia, historia.

Egzamin odbędzie się w kwietniu przez 3 kolejne dni:

a/ pierwszego dnia - egzamin z języka polskiego (120 minut), 

b/ drugiego nia - egzamin z matematyki (100 minut),

c/ trzeciego dnia - egzamin z języka obcego, a od 2022 roku również z wybranego przedmiotu (każdy po 90 minut).

W arkuszu egzaminacyjnym z każdego przedmiotu znajdą się zarówno pytania zamknięte  (uczeń wybiera jedną odpowiedź z kilku podanych), jak i otwarte - wymagające od ucznia samodzielnego sformułowania odpowiedzi.

Przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami można zanleźć w informatorach o egzaminie i przykładowych arkuszach, dostępnych na stroniehttps://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/

Stopka

Odnośniki

STOPKA_TRESC

Szkoła Podstawowa
w Piekarach

ul. Piekarska 47
96-323 Osuchów

tel: 46 857 49 27
e-mail: sppiekary@wp.pl

6FdZLyn6HbtpxHxCrNXvAAAAAElFTkSuQmCC

Licencja treści

Wszystkie treści zamieszczone na niniejszej stronie będące przedmiotem praw autorskich, o ile nie jest to stwierdzone inaczej, są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska

Wykonawca