Treść Strony: Aktualności

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

   Z przyjemnością informujemy, że nasza szkoła otrzymała dofinansowanie w ramach kolejnej edycji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 -2025. Głównym celem programu jest rozwój czytelnictwa w Polsce. Tworzą go cztery cele szczegółówe, z których każdy posiada odrębny priorytet. Są one nakierowane na wyrównywanie szans poprzez podniesienie kompetencji czytelniczych w społeczeństwie. Szkoły przystąpiły do realizacji programu w ramach priorytetu 3., czyli zakupu  nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego, stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy. Całkowity budżet Programu wynosi 1 079 676 000 zł, z czego mała cząstka przypadła naszej szkole. Otrzymaliśmy dotację w wysokości 4500,00zł. Zgodnie z założeniami programu otrzymane środki finansowe przeznaczono na zakup ponad 290 egzemplarzy lektur szkolnych i nowości wydawniczych.

  • DSC_2162