Treść Strony: Rok szkolny 1984/1985

Absolwenci Szkoły Podstawowej w Piekarach rok szkolny 1984/1985

  1. Gronkiewicz Wanda
  2. Maciszewska Irena
  3. Melon Janina
  4. Piątkowska Elżbieta
  5. Stusińska Beata
  6. Talak Krystyna
  7. Witecki Zenon
  8. Zdzieszyńska Bożena
  9. Zgórzak Anna