Menu

Treść Strony: Rok szkolny 1984/1985

Absolwenci Szkoły Podstawowej w Piekarach rok szkolny 1984/1985

1.  Gronkiewicz Wanda

2. Maciszewska Irena

3. Melon Janina

4. Piątkowska Elżbieta

5. Stusińska Beata

6.  Talak Krystyna

7. Witecki Zenon

8. Zdzieszyńska Bożena

9. Zgórzak Anna

Stopka

Odnośniki

STOPKA_TRESC

Szkoła Podstawowa
w Piekarach

ul. Piekarska 47
96-323 Osuchów

tel: 46 857 49 27
e-mail: sppiekary@wp.pl

6FdZLyn6HbtpxHxCrNXvAAAAAElFTkSuQmCC

Licencja treści

Wszystkie treści zamieszczone na niniejszej stronie będące przedmiotem praw autorskich, o ile nie jest to stwierdzone inaczej, są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska

Wykonawca