Treść Strony: Projekt " Zdalna Szkoła- wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego"

Projekt "Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego"

Gmina Mszczonów i Centrum Projektów Polska Cyfrowa realizują Projekt Grantowy dofinansowany z Funduszy Europejskich „zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”.

Działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.

W ramach projektu zakupiono 10 laptopów i 52 tablety dla nauczycieli i uczniów przeznaczone do zdalnego nauczania.

Sprzęt otrzymały:

  • Szkoła Podstawowa w Bobrowcach
  • Szkoła Podstawowa w Piekarach
  • Szkoła Podstawowa we Wręczy
  • Szkoła Podstawowa im. Ks. Kan. Mariana Lipskiego w Osuchowie
  • Szkoła Podstawowa im. J. A. Maklakiewicza w Mszczonowie
  • Szkoła Podstawowa im. mjr. Józefa Wiśniewskiego w Lutkówce

Dofinansowanie projektu z UE: 70 000,00 zł

  • autor: Małgorzata Sekulska - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Piekarach