Menu

Treść Strony: Projekt " Zdalna Szkoła- wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego"

Projekt " Zdalna Szkoła- wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego"

Gmina Mszczonów i Centrum Projektów Polska Cyfrowa realizują

Projekt Grantowy dofinansowany z Funduszy Europejskich„ zdalna Szkoła- wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”  w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020,  Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, 

Działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”

 

W ramach projektu zakupiono 10 laptopów i 52 tablety dla nauczycieli i uczniów przeznaczone do  zdalnego nauczania.

Sprzęt otrzymały:

Szkoła Podstawowa w Bobrowcach

Szkoła Podstawowa w Piekarach

Szkoła Podstawowa we Wręczy

Szkoła Podstawowa im. Ks. Kan. Mariana Lipskiego w Osuchowie

Szkoła Podstawowa im. J. A. Maklakiewicza w Mszczonowie

 Szkoła Podstawowa im. mjr. Józefa Wiśniewskiego w Lutkówce

 

Dofinansowanie projektu z UE: 70 000,00 zł

  • autor: Małgorzata Sekulska - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Piekarach

Stopka

Odnośniki

STOPKA_TRESC

Szkoła Podstawowa
w Piekarach

ul. Piekarska 47
96-323 Osuchów

tel: 46 857 49 27
e-mail: sppiekary@wp.pl

6FdZLyn6HbtpxHxCrNXvAAAAAElFTkSuQmCC

Licencja treści

Licencja: CC BY 3.0

Deklaracja Dostępności

Wykonawca