Treść Strony: Kadra

Kadra Pedagogiczna rok szkolny 2021/2022

Kadra pedagogiczna - rok szkolny 2020/2021
L.p. Imię i nazwisko Obowiązki w szkole
1. mgr Małgorzata Sekulska

p.o. dyrektora szkoły, nauczyciel geografii w klasach: V, VI, VII i VIII, wychowawca klasy VIII

2. mgr Bogusława Bielawska nauczyciel języka rosyjskiego w klasach VII i VIII, wychowawca w punkcie przedszkolnym
3. mgr Jan Chałuś nauczyciel muzyki w klasach IV-VII, katecheta w klasach 0-VIII
4. mgr Natalia Głowa - Szkup wychowawca kl. I, nauczyciel terapeuta
5. mgr Janusz Kaliński nauczyciel wychowania fizycznego w klasach VI,VIII
6. mgr Marta Kowalska nauczyciel wspomagający w klasie IV, plastyki w klasie IV,V ,VI,VII wychowawca w klasie VI, nauczyciel terapii logopedycznej i pedagogicznej
7. mgr Monika Kurowska nauczyciel terapeuta - indywidualne zajęcia terapii sensorycznej
8. mgr Krzysztof Kurzepa nauczyciel edukacji dla bezpieczństwa w klasie VIII
9. mgr Monika Oskiera nauczyciel języka angielskiego w klasie 0, II i III
10. mgr Elżbieta Popławska nauczyciel języka polskiego w klasach V i VI, nauczyciel historii w klasie IV i V, wychowawczyni klasy V, nauczyciel bibliotekarz
11. mgr Agata Drzewiecka wychowawca i nauczyciel w grupie przedszkolnej "Bajka" , nauczyciel terapeuta
12. mgr Edyta Tomczyk nauczyciel biologii w klasach V -VIII, wychowania fizycznego w klasach IV,V,VII, wychowania do życia w rodzinie w klasach IV - VIII, wychowawca klasy VII,
13. mgr Radosław Wiśniewski nauczyciel chemii i fizyki w klasach: VII, VIII
14. mgr Janina Woźniak nauczyciel historii w klasach VI-VIII
15. mgr Feliksa Wójcicka indywidualne zajęcia rewalidacyjne
16. mgr Dorota Zaniewska nauczyciel logopeda, nauczyciel współorganizujący kształcenie kl. I
17. mgr Jolanta Zdulska nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w klasie II, przyrody w klasie IV, wychowaca klasy II, wychowawca świetlicy
18. mgr Bogumiła Zygier nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w klasie III, wychowawca klasy II, nauczyciel terapii pedagogicznej
19. mgr Natalia Czarnecka nauczyciel wspomagający w klasie I, wychowawca kl. IV, nauczyciel terapii pedagogicznej
20. mgr Magdalena Jankowska

nauczyciel wspomagający w klasie III, nauczyciel terapii pedagogicznej i zajęć rewalidacyjnych

21. mgr Justyna Antosik

nauczyciel języka angielskiego w klasach III-VIII

22. mgr Monka Skręta

nauczyciel języka polskiego w kl. IV, VII, VIII

23. Paulina Wielechowska

wychowawca oddziału przedszkolnego

24. mgr Edyta Trela-Dziarkowska

nauczyciel informatyki w kl. IV-VIII, matematyki w kl. VIII

25. mgr Joanna Nowak-Zielonka

nauczyciel techniki w kl. IV-VI

26. Martyna Lewińska

nauczyciel współorganizujący kształcenie w kl. V, pedagog szkolny

27. mgr Maria Sekulska

zajęcia rewalidacyjne

28. mgr Mariusz Brzęczek

nauczyciel matematyki w kl. VII

29. mgr Marta Salamon

nauczyciel matematyki w kl. IV,V,VI