Treść Strony: Kadra

Kadra Pedagogiczna rok szkolny 2022/2023

Kadra pedagogiczna - rok szkolny 2022/2023
L.p. Imię i nazwisko Obowiązki w szkole
1. mgr Małgorzata Sekulska

 dyrektor szkoły, nauczyciel geografii w klasach: V, VI, VII i VIII, wychowawca klasy IV

2. mgr Bogusława Bielawska nauczyciel języka rosyjskiego w klasach VII i VIII, wychowawca w punkcie przedszkolnym
3. mgr Michał Biernat język angielski w klasach: II, V-VIII i  w  oddziale przedszkolnym
4. mgr Mariusz Brzęczek nauczyciel matematyki w klasach: VII - VIII
5. mgr Jan Chałuś nauczyciel muzyki w klasach IV-VII, katecheta w klasach 0-VIII
6. mgr Tomasz Chałuś nauczyciel współorganizujący kształcenie w kl. VIII
7. mgr Natalia Czarnecka nauczyciel współorganizujący kształcenie w kl. III, wychowawca kl. V, n-l terapeuta
8. mgr Monika Dudek nauczyciel współorganizujący kształcenie w kl. IV, pedagog specjalny
9. mgr Natalia Głowa - Szkup wychowawca i nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w  kl. II, nauczyciel terapeuta
10. mgr Janusz Kaliński nauczyciel wychowania fizycznego w klasach V,VII
11. mgr Magdalena Kowalczyk nauczyciel katecheta, wychowawca świetlicy
12. mgr Marta Kowalska nauczyciel współorganizujący kształcenie w klasie V, nauczyciel plastyki w klasach IV -VII, wychowawca w klasie VII, nauczyciel terapii logopedycznej
13. mgr Krzysztof Kurzepa nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa w kl. VIII
14. mgr Joanna Nowak - Zielonka nauczyciel techniki w klasach IV-VI 
15. mgr Monika Oskiera nauczyciel języka angielskiego w klasie I , III, IV
16. mgr Elżbieta Popławska nauczyciel języka polskiego w klasie VI, nauczyciel historii w klasie IV i VI, wychowawczyni klasy VI, nauczyciel bibliotekarz
17. mgr Marta Salamon nauczyciel matematyki w kl. IV-VI
18. mgr Maria Sekulska psycholog, zajęcia rewalidacyjne
19. mgr Monika Solarska - Głębocka nauczyciel języka polskiego w klasach: IV, V, VII, VIII
20. mgr Agata Sołtyk nauczyciel i wychowawca w punkcie przedszkolnym "Bajka", nauczyciel terapeuta
21. mgr Edyta Tomczyk nauczyciel biologii w klasach V -VIII, wychowania fizycznego w klasach IV,VI,VIII, wychowania do życia w rodzinie w klasach IV - VIII, informatyki w kl. IV-VIII, wychowawca klasy VIII
22. Paulina Wielechowska nauczyciel i wychowawca w oddziale przedszkolnym, wychowawca świetlicy
23. mgr Radosław Wiśniewski nauczyciel chemii i fizyki w klasach: VII, VIII
24. mgr Janina Woźniak nauczyciel historii w klasach V, VII,VIII, wiedzy o społeczeństwie w kl. VIII
25. mgr Feliksa Wójcicka indywidualne zajęcia rewalidacyjne
26. mgr Dorota Zaniewska nauczyciel logopeda, nauczyciel współorganizujący kształcenie kl. II
27. mgr Jolanta Zdulska nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w klasie III, przyrody w klasie IV, wychowawca klasy III, wychowawca świetlicy
28. mgr Bogumiła Zygier nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w klasie I, wychowawca klasy I, nauczyciel terapii pedagogicznej