Menu

Treść Strony: Kadra

Kadra Pedagogiczna rok szkolny 2020/21

KADRA PEDAGOGICZNA  2020/2021

l.p. imię                          i nazwisko  obowiązki w szkole
1. mgr Małgorzata Sekulska

dyrektor szkoły, nauczyciel geografii w klasach: V, VI, VII i VIII, wychowawczyni  klasy VIII

2. mgr Justyna Antosik nauczyciel języka angielskiego w klasach III-VIII
3. mgr Bogusława Bielawska nauczyciel języka rosyjskiego w klasach VII i VIII, wychowawca w punkcie przedszkolnym
4. mgr Jan Chałuś nauczyciel muzyki w klasach IV-VII, katecheta w klasach 0-VIII
5. mgr Natalia Głowa - Szkup nauczyciel i wychowawca w oddziale przedszkolnym dzieci 5- i 6- letnich, 
6. mgr Janusz Kaliński nauczyciel wychowania fizycznego w klasach VII-VIII, SKS
7. mgr Marta Kowalska nauczyciel wspomagający w klasie III, plastyki w klasie IV,V ,VI,VII wychowawca w klasie V, nauczyciel terapii logopedycznej i pedagogicznej
8. mgr Monika Kurowska nauczyciel terapeuta - indywidualne zajęcia terapii sensorycznej
9. mgr Krzysztof Kurzepa nauczyciel edukacji dla bezpieczństwa w klasie VIII
10. mgr Ewelina Stępniewska nauczyciel indywidualnych zajęć rewalidacyjnych, doradztwa zawodowego w klasach VII - VIII, psycholog szkolny
11. mgr Monika Oskiera nauczyciel języka angielskiego w klasie I i II
12. mgr Bożena Pajęcka nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w klasie III, matematyki w klasie VIII, , wychowawczyni klasy III
13. mgr Elżbieta Popławska nauczyciel języka polskiego w klasach IV i VIII, nauczyciel historii w klasie IV, nauczyciel wiedzy o społeczeństwie w klasie VIII, wychowawczyni klasy IV, nauczyciel bibliotekarz
14. mgr Sylwia Mydłowska nauczyciel matematyki w klasach IV -VII, techniki w klasie IV-VI, informatyki w klasach IV - VIII, zajęć dydaktyczno -wyrównawczych z matematyki, wychowawczyni klasy VII
15. mgr Agata Drzewiecka wychowawca i nauczyciel w grupie przedszkolnej "Bajka" 
16. mgr Grażyna Szymczak nauczyciel języka polskiego w klasach V - VII, zajęć dydaktyczno - wyrównawczych z języka polskiego, wychowawca świetlicy
17. mgr Edyta Tomczyk nauczyciel biologii w klasach V -VIII, wychowania fizycznego w klasach IV-VI, wychowania do życia w rodzinie w klasach IV - VIII,  SKS, wychowawczyni klasy VI, wychowawca świetlicy
18. mgr Radosław Wiśniewski nauczyciel chemii i fizyki w klasach: VII, VIII
19. mgr Janina Woźniak nauczyciel historii w klasach V-VIII
20. mgr Feliksa Wójcicka indywidualne zajęcia rewalidacyjne
21. mgr Dorota Zaniewska  nauczyciel logopeda, nauczyciel współorganizujący kształcenie w oddziale przedszkolnym
22. mgr Jolanta Zdulska nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w klasie I, przyrody w klasie IV, wychowawczyni klasy I, wychowawca świetlicy
23. mgr Bogumiła Zygier nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w klasie II, wychowawczyni klasy II, nauczyciel terapii pedagogicznej
24. lic. Natalia Czarnecka nauczyciel wspomagający w klasie I, nauczyciel terapii pedagogicznej
25. mgr Magdalena       Jankowska

nauczyciel wspomagający w klasie II, nauczyciel terapii pedagogicznej i zajęć rewalidacyjnych

 

 

Stopka

Odnośniki

STOPKA_TRESC

Szkoła Podstawowa
w Piekarach

ul. Piekarska 47
96-323 Osuchów

tel: 46 857 49 27
e-mail: sppiekary@wp.pl

6FdZLyn6HbtpxHxCrNXvAAAAAElFTkSuQmCC

Licencja treści

Licencja: CC BY 3.0

Deklaracja Dostępności

Wykonawca