Menu

Treść Strony: Kadra

Kadra Pedagogiczna rok szkolny 2018/2019

Imię i nazwisko nauczyciela

Nauczane przedmioty/ prowadzone zajęcia

mgr Małgorzata Sekulska

 

Dyrektor Szkoły,
 wychowawstwo w klasie VI,

geografia w klasie V,VII,VIII,

ind. zajęcia rewalidacyjne

   mgr Elżbieta Popławska


język polski w kl. VI-VIII,
 biblioteka,

wychowawstwo w klasie VII

  mgr Bogusława Bielawska


język rosyjski w kl. VII-VIII

  mgr Jan Chałuś 


muzyka kl. IV-VII,  
religia kl. 0-VIII,  
wychowanie do życia w rodzinie kl. IV-VIII

  mgr Janusz Kaliński 


wychowanie fizyczne kl. VII - VIII, UKS

   mgr Bożena Pajęcka 

edukacja wczesnoszkolna- klasa I,  
plastyka kl. IV-VII,

matematyka w klasie VI,

wychowawstwo w klasie I

  mgr Aneta Stańczak

 

matematyka klasa VII – VIII,

zajęcia techniczne w kl. IV i VI,

zajęcia komputerowe  w kl. I-III,

informatyka kl. IV - VIII

mgr Justyna Antosik


język angielski w kl. III-VIII
wychowawstwo w  klasie VIII

  mgr Edyta Tomczyk

biologia w kl. V, VII, VIII

wychowanie fizyczne kl. IV-VI,

wychowawstwo  kl. IV

  mgr Feliksa Wójcicka


 indywidualne  zajęcia rewalidacyjne

  mgr Jolanta Zdulska 

edukacja wczesnoszkolna- klasa II, 

przyroda w kl. IV, VI;
świetlica,

wychowawstwo w klasie II

  mgr Bogumiła Zygier


edukacja wczesnoszkolna - klasa III,  
terapia pedagogiczna,

zajęcia wyrównawcze,

wychowawstwo w klasie III


mgr Dorota Zaniewska

wychowanie przedszkolne,

wychowawstwo w grupie 3-5 latków,

terapia logopedyczna

mgr Sylwia Stanisławczyk

wychowanie przedszkolne,

matematyka w kl. IV-V,

technika w kl. V,

wychowawstwo w kl. V,

świetlica

mgr Grażyna Szymczak 

język polski w kl. IV-V,

zajęcia wyrównawcze z języka polskiego w kl. IV-VIII

mgr Radosław Wiśniewski

chemia,

fizyka w kl. VII - VIII

mgr Janina Woźniak

historia w kl. IV-VIII,

wiedza o społeczeństwie w kl. VIII

mgr Krzysztof Kurzepa

edukacja dla bezpieczeństwa w kl. VIII

mgr Ewelina Libera

Psycholog,

ind. zajęcia rewalidacyjne

mgr Natalia Głowa- Szkup

wychowanie przedszkolne w kl. 0

mgr Monika Oskiera

język angielski w kl. I i II

lic. Marta Kowalska

nauczyciel wspomagający,

świetlica

Stopka

Odnośniki

STOPKA_TRESC

Szkoła Podstawowa
w Piekarach

ul. Piekarska 47
96-323 Osuchów

tel: 46 857 49 27
e-mail: sppiekary@wp.pl

6FdZLyn6HbtpxHxCrNXvAAAAAElFTkSuQmCC

Licencja treści

Wszystkie treści zamieszczone na niniejszej stronie będące przedmiotem praw autorskich, o ile nie jest to stwierdzone inaczej, są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska

Wykonawca