Menu

Treść Strony: Rok szkolny 1983/1984

Absolwenci Szkoły Podstawowej w Piekarach rok szkolny 1983/1984

1.  Burhardt Ewa

2. Burhardt Krzysztof

3. Gronkiewicz Urszula

4. Mirgos Dariusz

5. Popławski Witold

6. Pyczot Grzegorz

7. Zaniewska Jolanta

8. Zdzieszyńska Małgorzata

9. Zgórzak Janusz

                                     

Stopka

Odnośniki

STOPKA_TRESC

Szkoła Podstawowa
w Piekarach

ul. Piekarska 47
96-323 Osuchów

tel: 46 857 49 27
e-mail: sppiekary@wp.pl

6FdZLyn6HbtpxHxCrNXvAAAAAElFTkSuQmCC

Licencja treści

Wszystkie treści zamieszczone na niniejszej stronie będące przedmiotem praw autorskich, o ile nie jest to stwierdzone inaczej, są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska

Wykonawca