Treść Strony: Rok szkolny 1983/1984

Absolwenci Szkoły Podstawowej w Piekarach rok szkolny 1983/1984

  1. Burhardt Ewa
  2. Burhardt Krzysztof
  3. Gronkiewicz Urszula
  4. Mirgos Dariusz
  5. Popławski Witold
  6. Pyczot Grzegorz
  7. Zaniewska Jolanta
  8. Zdzieszyńska Małgorzata
  9. Zgórzak Janusz