Menu

Treść Strony: „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego”

Projekt „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego”

Gmina Mszczonów w partnerstwie z Samorządem Województwa Mazowieckiego realizuje projekt

pn „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” w ramach X Osi priorytetowej „Edukacja dla rozwoju regionu” , Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna”, którego celem jest podniesienie jakości nauczania w min. 200 szkołach z terenu Województwa Mazowieckiego poprzez zakup sprzętu i oprogramowania oraz przeprowadzenie szkoleń mających na celu przygotowanie szkół, nauczycieli i uczniów do nauki zdalnej.

W ramach projektu Szkoła Podstawowa w Piekarach otrzyma pakiet sprzętu w postaci: zestawów komputerowych, laptopów, tabletów, drukarek, urządzenia wielofunkcyjnego, projektora multimedialnego, monitora interaktywnego3 oraz pakiet oprogramowań  wspierających naukę zdalną.

Ponadto wsparciem szkoleniowym w zakresie nauczania zdalnego objęci zostaną nauczyciele i uczniowie. Wartość projektu wynosi: 34 999 800,00 zł, natomiast dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi: 27 999 840,00 zł.

  • plakat-1

REKRUTACJA UCZNIÓW I NAUCZYCIELI W RAMACH PROJEKTU „MAZOWIECKI PROGRAM PRZYGOTOWANIA SZKÓŁ, NAUCZYCIELI I UCZNIÓW DO NAUCZANIA ZDALNEGO”

Miło nam poinformować, iż Szkoła Podstawowa w Piekarach zakwalifikowała się do programu „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


W ramach tej inicjatywy przewidziane zostały szkolenia dla 4 nauczycieli
i 10 uczniów. Bezpłatne szkolenia dla nauczycieli, w wymiarze 30 h,
obejmowały będą m.in. tematykę z zakresu technicznej obsługi Platformy
Microsoft Office 365 oraz wykorzystania technologii
informacyjno-komunikacyjnych w pracy nauczyciela przedmiotowego,
natomiast dla uczniów przewidziano 5 h bezpłatnych szkoleń w zakresie
praktycznego wykorzystania Platformy Office 365.
Szczegóły realizowanego projektu i zasady rekrutacji znajdują się w
regulaminie, który umieszczamy w poniższym załączniku.
Dodatkowo nasza szkoła zostanie doposażona w sprzęt (komputery
stacjonarne, tablety i laptopy).


Nauczycieli i uczniów zainteresowanych udziałem w projekcie prosimy o
wypełnienie zgłoszenia i przesłanie w formie elektroniczne na adres
sppiekary@wp.pl do 12 listopada (czwartek) 2020 r. do godz. 10.00.
W przypadku problemów z wersją elektroniczną, kartę można dostarczyć do szkoły w zamknięte kopercie również do 12 listopada (czwartek) 2020r. do godz. 10.00.

Komisja rekrutacyjna w składzie:
– Jolanta Zdulska- przewodniczący
– Agata Drzewiecka- członek
– Bogusława Bielawska- członek

  • autor: Małgorzata Sekulska - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Piekarach

Stopka

Odnośniki

STOPKA_TRESC

Szkoła Podstawowa
w Piekarach

ul. Piekarska 47
96-323 Osuchów

tel: 46 857 49 27
e-mail: sppiekary@wp.pl

6FdZLyn6HbtpxHxCrNXvAAAAAElFTkSuQmCC

Licencja treści

Licencja: CC BY 3.0

Deklaracja Dostępności

Wykonawca