Treść Strony: Rok szkolny 1974/1975

Absolwenci Szkoły Podstawowej w Piekarach rok szkolny 1974/1975

 1. Banasiak Helena
 2. Bednarek Stanisław
 3. Bilarski Kazimierz
 4. Chojecki Marek
 5. Domasiewicz Piotr
 6. Gołebiewski Zbigniew
 7. Kowalski Jan
 8. Kowalski Ryszard
 9. Kwaczyński Sylwester
 10. Maciszewska Joanna
 11. Michalak Joanna
 12. Mężko Mirosław
 13. Olborski Janusz
 14. Olborski Jerzy
 15. Paradowska Maria
 16. Pawlak Stanisława
 17. Pieniążek Bogusława
 18. Pietrzak Danuta
 19. Stusiński Andrzej
 20. Szymański Tadeusz
 21. Wieczorkiewicz Adolf
 22. Woźniak Andrzej
 23. Woźniak Wiesław
 24. Zdulski Grzegorz
 25. Zgórzak Janusz
 26. Zgórzak Stanisław