Menu

Treść Strony: Rok szkolny 1974/1975

Absolwenci Szkoły Podstawowej w Piekarach rok szkolny 1974/1975

1.  Banasiak Helena

2. Bednarek Stanisław

3. Bilarski Kazimierz

4.  Chojecki Marek

5. Domasiewicz Piotr

6.Gołebiewski Zbigniew

7. Kowalski Jan

8. Kowalski Ryszard

9. Kwaczyński Sylwester

10. Maciszewska Joanna

11. Michalak Joanna

12. Mężko Mirosław

13. Olborski Janusz

14. Olborski Jerzy

15. Paradowska Maria

16. Pawlak Stanisława

17. Pieniążek Bogusława

18. Pietrzak Danuta

19. Stusiński Andrzej

20. Szymański Tadeusz

21. Wieczorkiewicz Adolf

22. Woźniak Andrzej

23. Woźniak Wiesław

24. Zdulski Grzegorz

25. Zgórzak Janusz

26. Zgórzak Stanisław

Stopka

Odnośniki

STOPKA_TRESC

Szkoła Podstawowa
w Piekarach

ul. Piekarska 47
96-323 Osuchów

tel: 46 857 49 27
e-mail: sppiekary@wp.pl

6FdZLyn6HbtpxHxCrNXvAAAAAElFTkSuQmCC

Licencja treści

Wszystkie treści zamieszczone na niniejszej stronie będące przedmiotem praw autorskich, o ile nie jest to stwierdzone inaczej, są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska

Wykonawca