Treść Strony: Kalendarz

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

Semestr I: 01.09.2022 r. - 31.01.2023 r.

01. 09. 2022 r. - rozpoczęcie roku szkolnego - początek zajęć szkolnych;

23 - 31.12. 2022 r. - zimowa przerwa świąteczna

Semestr II: 01.02.2023 r. - 23.06.2023 r.

13 -26.02.2023 r. - ferie zimowe;

0106.-11.04.2023 r. - wiosenna przerwa świąteczna;

 23 - 25.05. 2023 r. - egzamin ósmoklasisty;

 23. 06. 2023 r. - zakończenie zajęć szkolnych;

 26. 06. -31. 08. 2023 r. - ferie letnie

Dodatkowe dni wolne od zajęć edukacyjnych: 31.10.;  02.11.; 02.01.; 02.05.; 23 - 25.05.(dla klas I-VII); 09.06.

W tych dniach szkoła zapewnia opiekę nad dziećmi.  Nie organizuje się dowozu uczniów do szkoły.