Menu

Treść Strony: Kalendarz

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

Semestr I: 03.09.2018 r. - 31.01.2019 r.

  • 03. 09. 2018 r. - rozpoczęcie roku szkolnego - początek zajęć szkolnych;
  • 22 - 31.12. 2018 r. - zimowa przerwa świąteczna;
  • 28.01. - 08.02.2019 r. - ferie zimowe

Semestr II: 01.02.2019 r. - 21.06.2019 r.

  •  15 - 17.04. 2019 r. - egzamin ósmoklasisty;
  •  18.04. - 23. 04. 2019 r. - wiosenna przerwa świąteczna;
  •  21. 06. 2019 r. - zakończenie zajęć szkolnych;
  •  22. 06. -31. 08. 2019 r. - ferie letnie

Dodatkowe dni wolne od zajęć edukacyjnych - 02.11.; 15-17.04 (dla klas I-VII); 29-30.04.; 02.05.

W tych dniach szkoła zapewnia opiekę nad dziećmi.  Nie organizuje się dowozu uczniów do szkoły.

Stopka

Odnośniki

STOPKA_TRESC

Szkoła Podstawowa
w Piekarach

ul. Piekarska 47
96-323 Osuchów

tel: 46 857 49 27
e-mail: sppiekary@wp.pl

6FdZLyn6HbtpxHxCrNXvAAAAAElFTkSuQmCC

Licencja treści

Wszystkie treści zamieszczone na niniejszej stronie będące przedmiotem praw autorskich, o ile nie jest to stwierdzone inaczej, są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska

Wykonawca