Treść Strony: Rok szkolny 1977/1978

Absolwenci Szkoły Podstawowej w Piekarach rok szkolny 1971977/8

 1. Ciechańska Krystyna
 2. Ciechański Tadeusz
 3. Drzewiecki Stanisław
 4. Kowalska Barbara
 5. Kowalska Danuta
 6. Kowalski Wiesław
 7. Maciszewska Jolanta
 8. Pietrzak Maria
 9.  Pietrzak Jerzy
 10. Piotrowski Mirosław
 11. Płużyńska Anna
 12. Szpinda Barbara
 13. Szymańska Bogusława
 14. Zgórzak Sławomir
 15. Zieliński Wiesław