Treść Strony: Ogłoszenia

Funkcjonowanie biblioteki od 9 listopada 2020 r.

Drodzy Czytelnicy, w związku z zawieszeniem zajęć szkolnych w formie stacjonarnej, od 9 listopada 2020 r. biblioteka szkolna będzie otwarta dla Czytelników w poniedziałki, w godz. 8,00 - 12,00.

W pozostałe dni można składać zamówienia na książki za pośrednictwem dziennika VULCAN lub pod adresem: e.p.polski@wp.pl

Zamówione książki można odebrać od wtorku do piątku w godz. 8:00-14:00.

Prosimy również o terminowy zwrot książek wypożyczonych z biblioteki. Książki pozostawiamy na stoliku, na parterze szkoły (wejście od strony boiska).

Zapraszamy

Zasady bezpieczeństwa dotyczące funkcjonowania biblioteki szkolnej  w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce

Cel wprowadzenia procedur:

 1. Zwiększenie bezpieczeństwa nauczyciela bibliotekarza oraz użytkowników biblioteki.
 2. Minimalizowanie ryzyka zakażenia nauczycieli i uczniów.
 3. Ograniczenie liczby kontaktów  na terenie biblioteki w danym przedziale czasowym, w ramach zabezpieczenia przed możliwym zakażeniem.

Zasady ogólne:

 1. Na drzwiach biblioteki zamieszcza się informację o maksymalnej liczbie (2) czytelników, mogących jednocześnie przebywać w bibliotece.
 2. W bibliotece  zbiory udostępnia  bibliotekarz.
 3. Zawiesza się do odwołania wolny dostęp do półek, z wyjatkiem dostępu do działu z książkami dla najmłodszych czytelników (dział: "Bajeczki, wierszyki").
 4. Czytelnicy nie korzystają z katalogów kartkowych oraz sprzętu rtv i komputerowego w lokalu biblioteki.
 5. Ogranicza się działalność biblioteki do udostępniania zbiorów, w tym podręczników, przyjmowania zwrotów materiałów bibliotecznych, udzielania porad bibliotecznych - z zachowaniem zasady dotyczącej liczby osób w bibliotece.
 6. W okresie pandemii zawiesza się wypożyczanie książek, które nie zostały poddane kwarantannie.
 7. Jednocześnie w bibliotece mogą przebywać 3 osoby: bibliotekarz i 2 czytelnicy, z zachowaniem odpowiedniego dystansu przestrzennego, min. 1,5 m.
 8. W bibliotece zapewnia się środki do dezynfekcji pomieszczeń,  płyn do dezynfekcji rąk dla czytelników oraz środki ochrony osobistej dla nauczyciela.

 Wytyczne dla bibliotekarza:

 1. Bibliotekarz czuwa nad przestrzeganiem przez czytelników zasad bezpiecznego korzystania z biblioteki.
 2. Odbiera książki od czytelników i pozostawia je w wyznaczonym miejscu na czas kwarantanny od 2 (książki z papierową okładką) do 4 dni (książki obłożone w folię samoprzylepną).
 3. Bibliotekarz w czasie pracy z czytelnikiem ma obowiązek korzystać z obowiązujących bądź zalecanych środków ochrony osobistej (maseczka lub przyłbica, rekawiczki) i środków dezynfekcyjnych.
 4. Bibliotekarz czuwa nad tym, aby systematycznie były dezynfekowane włączniki, klamki, blaty biurek i stolików, a pomieszczenia często wietrzone.

Wytyczne dla czytelników:

 1. Czytelnik wchodzi do biblioteki na zaproszenie bibliotekarza, po upewnieniu się, że nie przebywa w niej więcej niż 1  czytelnik. Do tego czasu spokojnie oczekuje na swoją kolej przed wejściem do biblioteki.
 2. Przed wejściem do wypożyczalni czytelnik dezynfekuje ręce, przestrzega zasad higieny podczas kaszlu lub kichania, zgodnie z zaleceniami nosi osłonę ust i nosa. Dezynfekcja rąk bezwzględnie obowiązuje najmłodszych czytelników przed samodzielnym  wyborem książki z działu "Bw".
 3. Czytelnik - po wejściu do biblioteki -  odkłada zwracane książki we wskazane przez bibliotekarza i oznaczone miejsce (stolik, pudełko).
 4. W przypadku zwrotu podręczników komplety  należy spakować  i dołączyć w sposób trwały kartkę z imieniem, nazwiskiem i klasą ucznia.
 5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa zwroty podręczników i pozostałych książek będą się odbywać w wyznaczonych, w porozumieniu z dyrektorem szkoły, dniach, wg. ustalonego harmonogramu.
 6. Terminy i harmonogram zwrotów książek i podręczników zostaną podane uczniom, ich rodzicom (opiekunom prawnym) i wychowawcom za pośrednictwem dziennika elektronicznego.

W sprawach nieuregulowanych w powyższym dokumencie, decyzję podejmuje dyrektor szkoły.

Powyższe zasady obowiązują od 1 września 2020 r. do odwołania.

Piekary, 1 września 2020 r.

komentarze (0) ()