Treść Strony: Ramowy rozkład dnia

Ramowy rozkład dnia

  • godz. 8:00-8:45 - schodzenie się dzieci, swobodne zabawy w kącikach zabaw;
  • godz. 8:45-9:00 - gimnastyka poranna;
  • godz. 9:00-9:45 - zajęcia edukacyjne w grupie;
  • godz. 9:45-10:00 - przygotowanie do śniadania, mycie rąk;
  • godz. 10:00-10:20 - drugie śniadanie;
  • godz. 10:20-10:30 - przygotowanie się do wyjścia na plac zabaw, boisko, spacer;
  • godz. 10:30-11:45 - zajęcia edukacyjne, sportowe, zabawy na świeżym powietrzu;
  • godz. 11:45-13:00 - zajęcia dodatkowe: logopedyczne, plastyczne, muzyczne, bajkoterapia, itp;
  • godz. 13:00-16:00 - zajęcia opiekuńcze, zabawy kierowane, odbiór dzieci przez rodziców (opiekunów).