Menu

Treść Strony: Ramowy rozkład dnia

Ramowy rozkład dnia

8.00 - 8.45 - schodzenie się dzieci,  swobodne zabawy w kącikach zabaw;

8.45 - 9.00 -  gimnastyka poranna;

9.00 - 9.45 - zajęcia edukacyjne w grupie;

9.45 - 10.00 -  przygotowanie do śniadania, mycie rąk;

10.00 - 10.20 -  drugie śniadanie;

10.20 - 10.30 - przygotowanie się do wyjścia na plac zabaw, boisko, spacer;

10.30 - 11.45 - zajęcia edukacyjne, sportowe, zabawy na świeżym powietrzu;

11.45 - 13.00 -  zajęcia dodatkowe: logopedyczne, plastyczne, muzyczne, bajkoterapia, itp;

13.00 -16.00 - zajęcia opiekuńcze, zabawy kierowane, odbiór dzieci przez rodziców (opiekunów).

Stopka

Odnośniki

STOPKA_TRESC

Szkoła Podstawowa
w Piekarach

ul. Piekarska 47
96-323 Osuchów

tel: 46 857 49 27
e-mail: sppiekary@wp.pl

6FdZLyn6HbtpxHxCrNXvAAAAAElFTkSuQmCC

Licencja treści

Wszystkie treści zamieszczone na niniejszej stronie będące przedmiotem praw autorskich, o ile nie jest to stwierdzone inaczej, są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska

Wykonawca