Treść Strony: Plan lekcji

Plan lekcji

Tygodniowy rozkład zajęć obowiązuje od 2 września 2022 r.

KLASA I

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
religia kszt. zintegr. religia kszt. zintegr. kszt. zintegr.
kszt. zintegr. kszt. zintegr. kszt. zintegr. kszt. zintegr. kszt. zintegr.
kszt. zintegr. kszt. zintegr. kszt. zintegr. kszt. zintegr. kszt. zintegr.
kszt. zintegr. j. angielski kszt. zintegr. kszt. zintegr. kszt. zintegr.
  kszt. zintegr. zaj. rozwijające   j. angielski

KLASA II

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
j. angielski religia kszt. zintegr. kszt. zintegr. kszt. zintegr.
kszt. zintegr. kszt. zintegr. kszt. zintegr. kszt. zintegr. kszt. zintegr.
kszt. zintegr. kszt. zintegr. kszt. zintegr. kszt. zintegr. kszt. zintegr.
kszt. zintegr. kszt. zintegr. j. angielski kszt. zintegr. kszt. zintegr.
  kszt. zintegr. zaj. rzowijające   religia

KLASA III

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
kszt. zintegr. zaj. rozwijające kszt. zintegr. kszt. zintegr. kszt. zintegr.
kszt. zintegr. religia kszt. zintegr. kszt. zintegr. kszt. zintegr.
kszt. zintegr. kszt. zintegr. kszt. zintegr. kszt. zintegr. j. angielski
kszt. zintegr. kszt. zintegr. kszt. zintegr. kszt. zintegr. kszt. zintegr.
  j. angielski religia   kszt. zintegr.

KLASA IV

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
- zaj. rozw. - inf. plastyka j. polski religia
religia wych. fiz. informatyka wych. fiz j. polski
godz. z wych. j. polski j. polski matematyka przyroda
wych. fiz. muzyka technika historia j. angielski
wych. fiz. matematyka przyroda j. polski matematyka
matematyka j. angielski     j. angielski
         

KLASA V

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
plastyka godz. z wych. zaj. rozw. -wf historia informatyka
j. angielski j. polski muzyka matematyka religia
religia biologia technika j. angielski j. angielski
geografia matematyka wych. fiz. j. polski wych. fiz.
matematyka historia wych. fiz.   j. polski
  j. polski j. polski   wych. fiz.
        matematyka

KLASA VI

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
- j. polski j. polski matematyka z. rozw. -j. pol.
wych. fiz. historia j. polski j. polski j. polski
wych. fiz. religia informatyka wych. fiz. godz. z wych.
j. angielski biologia muzyka j. angielski religia
geografia wych. fiz. technika historia j. angielski
plastyka matematyka     matematyka
matematyka        

KLASA VII

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
matematyka matematyka geografia chemia j. polski
chemia j. rosyjski wych. fiz. matematyka j. rosyjski
j. angielski historia wych. fiz. j. polski biologia
fizyka matematyka j. polski fizyka j. angielski
j. angielski j. polski biologia wdż. wych. fiz.
informatyka religia muzyka geografia historia
godz. z wych. plastyka religia j. polski wych. fiz.

KLASA VIII

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
fizyka j. rosyjski biologia matematyka j. rosyjski
matematyka matematyka j. polski chemia wych. fiz.
chemia matematyka religia fizyka j. polski
ed. dla bezp. historia informatyka godz. z wych. j. polski
zaj. rozw.  mat. - fiz. religia j. polski j. angielski historia
j. angielski wych. fiz. wych. fiz. j. polski j. angielski
wdż. wos wych. fiz. geografia wos