Treść Strony: Harmonogram pracy specjalistów

Harmonogram pracy specjalistów

INDYWIDUALNA TERAPIA LOGOPEDYCZNA:

Logopeda, pani mgr Dorota Zaniewska prowadzi terapię logopedyczną  według indywidualnego harmonogramu zajęć.

KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNE:

Psycholog, pani mgr Ewelina Libera udziela porad i prowadzi zajęcia psychologiczne w środy i w czwartki w godzinach: 8,00 - 13,00.