Treść Strony: Harmonogram pracy specjalistów

Harmonogram pracy specjalistów

INDYWIDUALNA TERAPIA LOGOPEDYCZNA:

Logopeda, pani mgr Agnieszka Bejda prowadzi terapię logopedyczną  według indywidualnego harmonogramu zajęć.

KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNE:

Psycholog, pani mgr Maria Sekulska udziela porad i prowadzi zajęcia psychologiczne w  środy i w czwartki, po wcześniejszym uzgodnieniu wizyty.