Treść Strony: Harmonogram pracy specjalistów

Harmonogram pracy specjalistów

INDYWIDUALNA TERAPIA LOGOPEDYCZNA:

Logopeda, pani mgr Dorota Zaniewska prowadzi terapię logopedyczną  według indywidualnego harmonogramu zajęć.

KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNE:

Psycholog, pani mgr Maria Sekulska udziela porad i prowadzi zajęcia psychologiczne we wtorki i w  środy, po wcześniejszym uzgodnieniu wizyty.