Treść Strony: Rok szkolny 1981/1982

Absolwenci Szkoły Podstawowej w Piekarach rok szkolny 1981/1982

  1. Gębska Małgorzata
  2. Korbiń Robert
  3. Lewandowski Mirosław
  4. Maciszewski Jacek
  5. Witecki Marek