Menu

Treść Strony: Rok szkolny 1981/1982

Absolwenci Szkoły Podstawowej w Piekarach rok szkolny 1981/1982

1. Gębska Małgorzata

2. Korbiń Robert

3. Lewandowski Mirosław

4. Maciszewski Jacek

5. Witecki Marek

Stopka

Odnośniki

STOPKA_TRESC

Szkoła Podstawowa
w Piekarach

ul. Piekarska 47
96-323 Osuchów

tel: 46 857 49 27
e-mail: sppiekary@wp.pl

6FdZLyn6HbtpxHxCrNXvAAAAAElFTkSuQmCC

Licencja treści

Wszystkie treści zamieszczone na niniejszej stronie będące przedmiotem praw autorskich, o ile nie jest to stwierdzone inaczej, są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska

Wykonawca