Treść Strony: Kadra

Kadra Pedagogiczna rok szkolny 2023/2024

Kadra pedagogiczna - rok szkolny 2023/2024
L.p. Imię i nazwisko Obowiązki w szkole
1. mgr Małgorzata Sekulska

 dyrektor szkoły, nauczyciel geografii w klasach: V, VI, VII i VIII, wychowawca klasy V

2. mgr Aleksandra Badowska nauczyciel matematyki w klasach IV, V i VII, n-l współorganizujący kształcenie w klasie II
3. mgr Michał Biernat nauczyciel języka angielskiego w klasach: I, III, IV, VI- VIII i  w  oddziale przedszkolnym
4. mgr Mariusz Brzęczek nauczyciel matematyki w klasach: VI i VIII
5. mgr Jan Chałuś nauczyciel muzyki w klasach I, III-VII
6. mgr Tomasz Chałuś nauczyciel współorganizujący kształcenie w kl. VIII
7. mgr Natalia Czarnecka nauczyciel współorganizujący kształcenie w kl. IV, wychowawca kl. VI, n-l terapeuta
8. mgr Monika Dudek nauczyciel współorganizujący kształcenie w kl. V, pedagog specjalny
9. mgr Natalia Głowa - Szkup wychowawca i nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w  kl. III, nauczyciel terapeuta
10. mgr Janusz Kaliński nauczyciel wychowania fizycznego w klasach VI ,VIII
11. mgr Magdalena Kowalczyk nauczyciel katecheta
12. mgr Marta Kowalska nauczyciel współorganizujący kształcenie w klasie VI, nauczyciel plastyki w klasach IV -VII, wychowawca w klasie VIII, nauczyciel terapii logopedycznej
13. mgr Krzysztof Kurzepa nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa w kl. VIII
14. mgr Joanna Nowak - Zielonka nauczyciel techniki w klasach IV-VI 
15. mgr Monika Oskiera nauczyciel języka angielskiego w klasie II, V
16. mgr Elżbieta Popławska nauczyciel języka polskiego w klasie VII, nauczyciel historii w klasie V wychowawczyni klasy VII, nauczyciel bibliotekarz
17. mgr Agata Grzybowska nauczyciel języka rosyjskiego  w kl. VII-VIII
18. mgr Maria Sekulska psycholog, zajęcia rewalidacyjne
19. mgr Monika Solarska - Głębocka nauczyciel języka polskiego w klasach: IV, V, VI, VIII
20. mgr Irena Stańczak nauczyciel katecheta w kl. I-VIII i oddz. przedszkolnym
21. mgr Edyta Tomczyk nauczyciel biologii w klasach V -VIII, wychowania fizycznego w klasach IV,V,VII, wychowania do życia w rodzinie w klasach IV - VIII, informatyki w kl. I, II , IV-VIII, wychowawca klasy IV
22. mgr Paulina Wielechowska nauczyciel i wychowawca w oddziale przedszkolnym, wychowawca świetlicy
23. mgr Radosław Wiśniewski nauczyciel chemii i fizyki w klasach: VII, VIII
24. mgr Janina Woźniak nauczyciel historii w klasach IV, VI -VIII, wiedzy o społeczeństwie w kl. VIII
25. mgr Feliksa Wójcicka indywidualne zajęcia rewalidacyjne
26. mgr Beata Mikołajczyk nauczyciel wychowania przedszkolnego w Punkcie Przedszkolnym "Bajka"
27. mgr Jolanta Zdulska nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w klasie I, przyrody w klasie IV, wychowawca klasy I, wychowawca świetlicy
28. mgr Bogumiła Zygier nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w klasie II, wychowawca klasy II, nauczyciel terapii pedagogicznej
29. mgr Wioletta Paziaczko  nauczyciel współorganizujący kształcenie w kl. III i VI
30.  mgr Agnieszka Bejda nauczyciel logopeda (zastępstwo)
31.  mgr Anna Saiki-Ossowicz   nauczyciel plastyki (zastępstwo)