Treść Strony: Ochrona Danych Osobowych

Inspektor Danych Osobowych

Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

Łukasz Kalinowski

 

Dane kontaktowe:

adres e-mail: lukasz.kalinowski@cbi24.pl

nr tel: 575 002 192

Klauzule informacyjne obowiązujące w Szkole Podstawowej w Piekarach