Menu

Treść Strony: Klasa pierwsza 2019/2020

Rekrutacja do kl. I w Szkole Podstawowej w Piekarach w roku szkolnym 2019/2020

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Piekarach ogłasza nabór do klasy I na rok szkolny 2019/2020 Wnioski o przyjęcie dziecka do klasy I dostępne są w sekretariacie szkoły lub gotowe do pobrania , link poniżej.
Wypełniony wniosek należy złożyć w sekretariacie szkoły od dn. 11.03.2019 do 29.03.2019r.
O przyjęciu dziecka do klasy pierwszej decyduje komisja rekrutacyjna wg. zasad określonych w regulaminie.

drukuj (Rekrutacja do kl. I w Szkole Podstawowej w Piekarach w roku szkolnym 2019/2020)

Stopka

Odnośniki

STOPKA_TRESC

Szkoła Podstawowa
w Piekarach

ul. Piekarska 47
96-323 Osuchów

tel: 46 857 49 27
e-mail: sppiekary@wp.pl

6FdZLyn6HbtpxHxCrNXvAAAAAElFTkSuQmCC

Licencja treści

Wszystkie treści zamieszczone na niniejszej stronie będące przedmiotem praw autorskich, o ile nie jest to stwierdzone inaczej, są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska

Wykonawca