Treść Strony: Wszystkie aktualności

Zapraszamy na bezpłatne zajęcia umuzykalniające!

Zapraszamy na bezpłatne zajęcia umuzykalniające!

Gminne Centrum Informacji serdecznie zaprasza na bezpłatne zajęcia umuzykalniające, które odbywać się będą w Izbie Pamięci Rodziny Maklakiewiczów! Zgłoszenia przyjmowane są od 21.08.2023 do 08.09.2023! Proponujemy naukę na jednym z instrumentów: akordeon, flet poprzeczny, gitara, keyboard, klarnet, pianino, perkusja, saksofon lub wiolonczela. Zapewniamy profesjonalnych pedagogów i miłą atmosferę podczas lekcji.

Zajęcia tylko dla mieszkańców gminy Mszczonów w wieku 6 - 15 lat.

Serdecznie zapraszamy!  

·       Udział w zajęciach umuzykalniających jest bezpłatny.

  • Lekcje prowadzone będą przez instruktorów posiadających odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie.
  • Jedna osoba może zadeklarować chęć nauki tylko na jednym instrumencie.
  • Zajęcia będą odbywały się w Izbie Pamięci Rodziny Maklakiewiczów (96-320 Mszczonów, ul. Kościuszki 1, tel. 530 824 400) w godz. 12:00 – 20:00, od poniedziałku do soboty, z wyłączeniem ferii zimowych i letnich oraz przerw świątecznych.
  • Czasowy wymiar lekcji, to 1 godzina lekcyjna - 45 minut zegarowych dla każdego uczestnika.
  • Planowane jest rozpoczęcie nauki gry na instrumentach, po zgłoszeniu odpowiedniej grupy chętnych.

 

Informacje dot. rekrutacji

 

1.     Etapy rekrutacji:

1)     złożenie formularzy zgłoszenia w terminie 21.08.2023-08.09.2023

a)     formularz w wersji elektronicznej do wypełnienia na stronie internetowej www.gci.mszczonow.pl

b)     formularz w wersji papierowej dostępny w siedzibie Gminnego Centrum Informacji (ul. Żyrardowska 4, Mszczonów) lub do pobrania ze strony www.gci.mszczonow.pl

2)     W przypadku ilości osób chętnych przekraczającej dostępną liczbę miejsc, odbędzie się przesłuchanie muzyczne w celu określenia predyspozycji do nauki gry na instrumencie według następujących zasad:

a)     klasyfikacja kandydatów zgodnie z przyjętym system oceniania[1];

b)     klasyfikacji dokonuje komisja rekrutacyjna składająca się przynajmniej z dwóch członków: instruktora gry na instrumencie muzycznym i pracownika Gminnego Centrum Informacji w Mszczonowie.

c)     Kandydaci zostaną poinformowani  o wynikach rekrutacji drogą elektroniczną lub telefonicznie.

3)     Zajęcia umuzykalniające skierowane są do mieszkańców gminy Mszczonów w wieku 6-15 lat.

4)     Pierwszeństwo w rekrutacji mają mieszkańcy, którzy nie uczęszczali na zajęcia umuzykalniające w latach 2014-2022.

5)     Zostaną Stworzone dwie listy – podstawowa i rezerwowa

6)     Mieszkańcy, którzy nie zostaną zakwalifikowani na listę uczestników zajęć umuzykalniających, zostaną zapisani na listę rezerwową.

7)     Podstawową i rezerwową listę uczestników zatwierdza Dyrektor GCI.

 [1] System oceniania zostanie opracowany przez komisję rekrutacyjną i podany do wiadomości na tablicy ogłoszeń w IPRM w dniu przesłuchania muzycznego.

« wstecz