Treść Strony: Wszystkie aktualności

Święto Narodowe 3 Maja

W Szkole Podstawowej w Piekarach uroczyście obchodzono Święto Narodowe 3 Maja. Wszyscy uczniowie ubrani byli w stroje galowe. Przedstawiciele klasy siódmej i ósmej przygotowali z tej okazji apel oraz prezentację multimedialną. Pokazali młodszym kolegom, jakie były okoliczności powstania tak ważnej dla wszystkich Polaków ustawy. Przypomnieli też wydarzenia historyczne, które doprowadziły do trzeciego rozbioru Polski.

Uczniowie dowiedzieli się, że 3 maja 1791 roku uchwalono konstytucję Rzeczypospolitej Obojga Narodów, która regulowała ustrój prawny. Wprowadzała  w Rzeczypospolitej ustrój monarchii konstytucyjnej, a także funkcjonujący do dziś, model trójpodziału władzy. Znosiła liberum veto, konfederacje i wolną elekcję.

Niestety reformy zapisane w konstytucji wzbudziły sprzeciw wśród niektórych magnatów oraz wrogość carycy Katarzyny II. Ich spisek przeciw reformom Sejmu Czteroletniego, zawiązany w Targowicy, stał się symbolem zdrady narodowej.

Choć Konstytucja 3 Maja obowiązywała jedynie przez czternaście miesięcy, była wielkim osiągnięciem narodu polskiego, który chciał zachować niezależność państwową oraz zapewnić możliwość rozwoju gospodarczego i politycznego kraju.

  • autor: Monika Skręta
  • 3 Maja (1)
  • 3 Maja (2)
  • 3 Maja (3)

« wstecz