Treść Strony: Wszystkie aktualności

Ważny komunikat

W celu udzielenia niezbędnej pomocy i zapewnienia dostępu do usług medycznych Uchodźcom z Ukrainy prosimy Mieszkańców, którzy udzielili schronienia takim osobom, o zgłaszanie ich do Urzędu Miejskiego w Mszczonowie osobiście (pokój nr 6 na parterze) lub telefonicznie pod numerem: + 48 46 858 28 28. Dane niezbędne do przyjęcia zgłoszenia to imię i nazwisko obywatela Ukrainy oraz adres, pod którym będzie przebywał.

Prosimy również obywateli Ukrainy, którzy pracują i przebywają czasowo na terenie naszej gminy o zgłaszanie osobiście (pokój nr 6 na parterze) lub telefonicznie pod numerem: + 48 46 858 28 28 członków rodzin, znajomych, przyjaciół, którzy do nich przybywają uciekając przed wojną.

Państwa współpraca z Urzędem Miejskim w Mszczonowie zapewni Wszystkim przebywającym na terenie gminy Mszczonów spokój i bezpieczeństwo.

Burmistrz Mszczonowa

  • 32419

« wstecz