Treść Strony: Wszystkie aktualności

Moje dziecko jest nieśmiałe

           Nieśmiałość to poważny problem wielu dzieci i młodzieży, a nawet dorosłych. Dziecko nieśmiałe ma trudności w odnalezieniu się w grupie, podejmowaniu wyzwań i nowych, nieznanych dotąd działań. Negatywnie wpływa na samoocenę i pewność siebie, zmniejsza poziom satysfakcji z życia. Osoby nieśmiałe nie wykorzystują w pełni swojego potencjału, przez to też mają o wiele mniej doświadczeń życiowych niż inni. Jak więc pomóc dziecku pokonać nieśmiałość?

            Zacznę od wyjaśnienia pojęcia „nieśmiałość”. Według prof. P. Zimbardo jest to stan, który zdarza się od czasu do czasu każdemu z nas. W innym rozumieniu jest to stała cecha, która ujawnia się w różnych sytuacjach życia w społeczeństwie. Prof. P. Zimbardo uważa też, że nieśmiałość to utrudnienie, bariera bądź psychiczne ograniczenie związane z lękiem odczuwanym wobec innych ludzi (zwłaszcza w stosunku do obcych, osób mających autorytet i władzę oraz osób odmiennej płci).

            Do najbardziej popularnych objawów nieśmiałości należą: unikanie sytuacji wywołujących lęk, ciche mówienie, nerwowe ruchy, ograniczona mowa ciała, nadmierne przytakiwanie/ uśmiechanie się, unikanie kontaktu wzrokowego, drżenie rąk, pocenie się, zawroty głowy, nudności, suchość w ustach, czerwienienie się, przyspieszone bicie serca, jąkanie się, negatywne myśli, brak pewności siebie, zamartwianie się, obwinianie się, brak inicjatywy, zamknięcie się w sobie, lęk, niepokój, bezradność.

Co można zrobić? Jak pomóc dziecku?

 • Mów otwarcie o swoich uczuciach i własnych przemyśleniach – dzięki temu możesz stać się dla dziecka wzorem do naśladowania.
 • Okaż zrozumienie i akceptację dla potrzeb dziecka, umożliwiaj mu jak najczęstsze wyrażanie siebie.
 • Uważnie wsłuchuj się w emocje dziecka i obserwuj jego zachowanie – jeśli czujesz, że dziecko nie mówi Ci czegoś ważnego, delikatnie o to zapytaj.
 • Wspieraj dziecko dobrą radą lub przykładem.
 • Dawaj dziecku jak najwięcej szans na osiągnięcie sukcesu i celebruj te sukcesy – to pomoże mu uwierzyć w siebie i swoje możliwości.
 • Unikaj podkreślania błędów i niepowodzeń dziecka.
 • Nie faworyzuj rodzeństwa.
 • Stosuj metodę małych kroków – daj dziecku czas i dopasuj zadania do możliwości dziecka.
 • Dostrzegaj jego mocne strony i zalety, zapomnij o wadach i niedostatkach – dzięki temu zwiększysz pewność siebie swojej pociechy.
 • Ćwicz wspólnie z dzieckiem przełamywanie oporów – pamiętaj przy tym o metodzie małych kroków.
 • Naucz dziecko akceptacji siebie takim, jakie jest – nieśmiałość nie jest wadą. Ba! Ma nawet wiele zalet!
 • Daj dziecku prawo do pomyłek i błędów – każdy popełnia błędy. I jest to całkowicie NORMALNE. Trzeba to po prostu zaakceptować.

 

                Podsumowując, z nieśmiałością można walczyć, albo ją zaakceptować. Warto pamiętać, że wszystko ma swój czas i miejsce, dlatego nie zmuszaj dziecka do bycia śmiałym. Daj mu czas i wspieraj je w odpowiednich dla niego momentach życia. Pamiętaj - zbyt wcześnie wyrzucony ptak z gniazda runie w dół, ale ten, który opuści je w odpowiednim momencie, ruszy na podbój świata.

 • autor: Psycholog - Ewelina Stępniewska
 • Cytat Ronald Russel

« wstecz