Treść Strony: Wszystkie aktualności

KONKURS PLASTYCZNY ”OTO WIOSNA NA OBRAZKU”

 

Organizator: biblioteka szkolna

Cele konkursu:

  • popularyzacja i promocja  poezji dla dzieci,
  • rozbudzenie pasji czytania,
  • rozwijanie zainteresowań literackich i plastycznych najmłodszych czytelników.

Warunki uczestnictwa:

●   do udziału w konkursie zapraszam wszystkie chętne dzieci z kl. I, II i III,

●  każdy uczestnik na podstawie poznanych wierszy oraz własnej wyobraźni wykonuje pracę plastyczną przedstawiającą uosobiony portret pani Wiosny,

●   konkurs ma charakter indywidualny, a każdy uczestnik może zgłosić jedną pracę plastyczną,

●   przed wykonaniem pracy plastycznej uczestnicy konkursu  zapoznają się z następującymi wierszami o tematyce wiosennej:

 

 • Dorota Gellner: „Portret wiosny”,
 • Jan Brzechwa: „Przyjście wiosny”,
 • Maria Konopnicka: „Powitanie wiosny”,
 • „Idzie wiosna”

 

● teksty wierszy znajdują się na stronie internetowej szkoły w zakładce „biblioteka/ konkursy”.

● pracę należy wykonać na brystolu -  format A-4,  dowolną  techniką,

● pracę należy sfotografować, przesłać na adres: e.p.polski@wp.pl , wpisując w   temacie e-maila: „konkurs +imię nazwisko ucznia”

● termin nadsyłania prac upływa  15 maja 2020 r.

● rozstrzygnięcie konkursu zostanie ogłoszone 20 maja 2020 r. na szkolnej stronie internetowej w zakładce „biblioteka”,

● na uczestników „czekają”  ciekawe nagrody,

●  wszystkie prace zostaną zaprezentowane w wiosennej e-galerii na stronie biblioteki szkolnej,

Zapraszam! Artysta drzemie w każdym z nas!

 

 • autor: Elżbieta Popławska
 • konkura wiosenny
 • konkurs wiosenny

« wstecz