Treść Strony: Projekt "Szkoła Zdalna+"

Projekt "Zdalna Szkoła+"

Gmina Mszczonów i Centrum Projektów Polska Cyfrowa realizują Projekt Grantowy dofinansowany z Funduszy Europejskich „zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020,  Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”,  Działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.

W ramach projektu zakupiono 34 laptopy dla nauczycieli i uczniów przeznaczone do  zdalnego nauczania.

Sprzęt otrzymały:

  • Szkoła Podstawowa w Bobrowcach
  • Szkoła Podstawowa w Piekarach
  • Szkoła Podstawowa we Wręczy
  • Szkoła Podstawowa im. Ks. Kan. Mariana Lipskiego w Osuchowie
  • Szkoła Podstawowa im. J. A. Maklakiewicza w Mszczonowie
  • Szkoła Podstawowa im. mjr. Józefa Wiśniewskiego w Lutkówce

Dofinansowanie projektu z UE: 74 999,92 zł

Całkowita wartość projektu: 80 739,66 zł

  • autor: Małgorzata Sekulska - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Piekarach